Pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete ?

"Sve što je na zemlji,prolazno je, ostaje samo Gospodar tvoj,Veličanstveni i Plemeniti." (Er-Rahman,26-27)

26.09.2009.

Iskreno pouzdanje u Allaha

Danas, obzirom da se sve češće govori o velikoj i teškoj ekonomskoj krizi i recesiji, koja je i koja će u narednom periodu pogoditi čitav svijet, želimo malo razmišljati i govoriti o jednom vrlo važnom segmentu našeg odnosa prema Allahu, a to je tevekkul – iskreno pouzdanje u Allaha, s.v.t.

Najprije valja istaći da se ne radi samo o ekonomskoj krizi. Svijet grca u jednom globalnoj krizi, čiji je ekonomija sastavni faktor. Zašto se ne govori o drugim vrstama krize? Izgleda da ekonomska kriza najviše i najbolnije pogađa! Zašto se ne govori o uzrocima ekonomske krize? Zašto se ne govori o moralnoj krizi, o krizi emaneta, o krizi humanizma, o krizi socijalne solidarnosti, o krizi imana, o krizi intelektualne odgovornosti? O krizi braka, porodice? O krizi autoriteta? Ali nejse, nas ovdje zanima odnos vjernika prema ovakvim pojavama. U kakvim god uvjetima i okolnostima živio, vjernik uvijek ima pravilan odnos prema Allahu. Od tog odnosa zavisi njegovo stanje na dunjaluku i na akhiretu. Zato govorimo o tevekkulu-iskrenom pouzdanju u Allaha.

Šta je to tevekkul? Najkraće i najjasnije rečeno, tevekkul znači: učini od sebe što možeš, a onda sve prepusti Allahu! Ustvari, to je smisao islama. Predanost Allahu u svakoj prilici. Putem tevekkula priznajemo svemoć, sveznanje i neprikosnovenu Allahovu volju. „A kada doneseš odluku, čvrsto se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se iskreno na Njega oslanjaju“. (Alu Imran, 159).

„Pravi vjernici su samo oni koji kada se Allah spomene, njihova srca zadrhte, a kad im se uče Njegovi ajeti, to im povećava iman i oni se iskreno oslanjaju na svoga Gospodara“! (al-Anfal, 2).

„Čvrsto se pouzdaj u vječno živoga koji ne umire i uz zahvalnost Ga veličaj i dovoljno je to što je On o grijesima svojih robova detaljno obavješten “! (al-Furqan, 58).

„Onaj ko se u Allaha iskreno pouzda, pa On mu je dovoljan. Allah će zaista sprovesti svoju volju, Allah je svemu učinio odgovarajuću mjeru“. (at-Talaq, 3).

Poslanik, s.a.v.s kaže:“U džennet će od moga Ummeta unići sedamdeset hiljada bez polaganja računa, a to su oni koji se čuvaju vračanja, sujevjerja i pesimizma i koji se iskreno oslanjaju na Allaha“. (muttefekun alejhi).

Omer,r.a, prenosi da je čuo Poslanika, s.a.v.s, kad kaže:“Kad bi ste se vi iskreno u Allaha pouzda(va)li, On bi vas opskrbio kao što opskrbljuje ptice, ujutro odlete praznih, a uveče se vrate punih stomaka“! (at-Tirmizij).

Prenosi se od Enesa,r.a, da je Poslanika, s.a.v.s, upitao za devu:“Allahov poslaniče, da je svežem pa da se pouzdam,  ili da je pustim pa da se pouzdam u Allaha“? Poslanik mu odgovori:“Sveži je pa se pouzdaj u Allaha“! (at-Tirmizij).

Kkako su ashabi razumijevali tevekkul?

Omer, r.a, bi govorio:“Mene ne brine kako ću osvanuti, onako kako mi je dago ili kako mi nije drago, jer ja ne znam je li mi khajr u onome što mi je drago ili u onome što prezirem“.

Ali,r.a, kaže:“Islam se temelji na četiri stuba: al-yaqin (čvrsto ubjeđenje), al-adl (pravednost), as-sabr (strpljivost) i borba za opšte dobro“.

Neko je mudro objasnio da je „al-yaqin čvrsto ubjeđenje u Allahove uzroke na akhiretu, a at-tawakkul čvrsto pouzdanje u Allahove uzroke na dunjaluku“.

Jedan od ashaba u vrijeme hilafeta Ailje,r.a, priča:“Jednom smo se sastali i obzirom da smo imali strah za khalifu, vijećali smo kako da ga čuvamo od atentata i slično, pa smo odlučili da stražarimo pred njegovim vratima. Kad je jednom izašao upitao nas je šta radimo tu, a mi smo odgovorili kako ga želimo čuvati od eventualnih neugodnosti, a on nas upita:“Želite li me sačuvati od stanovnika nebesa ili stanovnika Zemlje? Odgovorili smo da ga želimo (sa)čuvati od stanovnika Zemlje, jer od stanovnika nebesa nismo u stanju bilo koga sačuvati. Ali nam na to odgovori:“Znajte da se na Zemlji ne može ništa dogoditi dok to Allah ne odredi na nebesima i nema niko a da ga ne prate i ne štite dva meleka, sve dok ne dođe kadar, a kad dođe kader, meleki se samo sklone!

Zenira je bila robinja Umejjeta b. al-Khalefa. Kad je primila islam, žestoko ju je kažnjavao, a Ebu Bekr ju je odkupio i oslobodio. Od siline batina i mučenja izgubila je vid, a kad su je sreli mušrici rekli su joj:“Eto Zenira, da si ostala u našoj vjeri, ne bi izgubila vid. Vidiš kako su se naša božanstva na tebe rasrdila. Nego se ti vrati svojoj vjeri i naši bogovi će ti vratiti vid. Na to im Zenira, r.a, odgovori:“Velikog mi Allaha, moj vid može vratiti samo Allah, koji mi ga je i dao. Zato ja živim sa la ilahe illallah i hoću Allaha da sretnem sa la ilahe illallah“! Kad je izgovorila ove riječi – Zenira je progledala. Allah joj je vratio vid, a njeno pouzdanje u Allaha je postalo još čvršće.

Malik b. Dinar priča:“Jedne noći sam zaspao i u snu mi dođe neko i reče:“Ustani i idi u taj i taj mesdžid u Basri, tamo je jedan mladić haman skapao od gladi, nahrani ga i napoj“! Ustao sam i uzeo što sam imao od hrane i krenuo do mesdžida, kad tamo zaista mladić iznemogao od gladi. Dao sam mu hranu i vode i rekao:“Nahrani se i napoj, a ako ti šta bude trebalo, ja sam tu i tu“. Mladić mu odgovori:“Kako da se obraćam tebi, a da zaboravim Onoga ko mi te je poslao sa hranom:“Onaj ko me je stvorio, On me upućuje, On me hrani i poji, a kad se razbolim On me liječi“!

Na imami Malikovom prstenu bilo je ugravirano:“Hasbunallahu we ni'mel yaqin“, pa ga je neko upitao zašto baš taj ajet, a on odgovori:“Zato što iza tog ajeta stoji:“I prođoše uz Allahovu blagodat i dobrotu, ništa im se ružno nije desilo, jer su slijedili Allahovo zadovoljstvo, a Allaha je neizmjerna dobrota“. (Alu Imran 174).

Ibnu Abbas, r.a, kaže:“Hasbunallahu we ni'mel yaqin je rekao Ibrahim, a.s, kad je bačen u vatru, to je rekao i Muhamed, s.a.v.s, kad „su im ljudi rekli: ljudi su se sakupili protiv vas pa ih se pričuvajte, a njima je to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli „dovoljan nam je Allah i divan li je On gospodar“! (Alu Imran 173).

Prenosi se da je Allah rekao Ibrahimu, a.s,:“Eslim“! On je odgovorio:“Eslemtu li rabbil alemin“! Kad je zavezan pred palenje vatre, meleki su požurili Allahu i zavapili:“O Allahu, eno tvoga Khalila bacili u vatru“! Allah naredi Džirilu:“Idi Džibrile i ako od tebe zatraži pomoć, pomozi mu, a ako ne onda ga prepusti meni“! Došao je džibril i upita Ibrahima, a.s,:“Treba li ti pomoć, Ibrahime? Ibrahim, as, odgovori:“Od tebe mi ne treba Džibrile, meni treba pomoć od Allaha“! Džibril mu reče:“Pa (za)moli Allaha za pomoć“! Ibrahim odgovori:“Hasbi min sua'li i'lmuhu bi hali“! (Dovoljno je što On zna moj hal“! Onda je Allah naredio vatri:“O vatro budi hladna i spas Ibrahimu“! Oni koji poznaju historiju poslanika kažu kako nije ostala vatra ni na Istoku ni na Zapadu, a da nije ugašena, a spalila je samo ono u šta je Ibrahim bio zavezan!

  Hamza Subašić

Pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete ?

MOJI LINKOVI

muslimanka.net!

"Svako zivo bice ce smrt okusiti! I samo na sudnjem danu dobit cete u potpunosti place vase, i ko bude od vatre udaljen i u Dzennet uveden taj je postigao sta je zelio; a zivot na ovom svijetu je samo varljivo nasladjivanje." (Ali Imran 185) Prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme rekao: "Pametan je onaj koji strogo vodi računa o svojim postupcima, i radi za život poslije smrti, a slabić je onaj koji slijedi svoje strasti i bezrazložno se nada i pouzdava u Allaha."
MOJI FAVORITI
Trijumf Istine
MOJA BOGDA SNA
Qalb
Nije čovjek ono što misli već ono što čini
Nije čovjek ono što misli već ono što čini
ensarijka
Dnevnik glavobolja
LJEPOTA DUSE
DOWA.
DEVER DUNYA
Sva sreća je u nama,a mi je ne umijemo njegovati.
sad nas ima a sutra ko zna
...i još ima naDe...❤
"Allah, zaista, sve čuje i sve vidi." Luqman 28
Cool Sofra
Hikaje- mudrosti
Pearl of Islam _لؤلؤة الإسلام
U Ime Allaha,Milostivog,Samilosnog!
AlHaqqa
AlHaqqa
RAHAT ĆOŠE
JEDNOĆA STVORITELJA
HADISI
LJubav u ime Allaha!
Prirodna kozmetika
Bosnian nasheeds
الاسلام هو حياتي -Islam je moj zivot
Ucimo arapski jezik ! ---للغة العربية
GAZIJE TEWHIDA - PONOS UMMETA
Old postcards of Bosnia
Ograničena vremenom
DAH ŽIVOTA
__malo drugačija mama!__
Kozarački kuhar
SREBRENI LJILJAN
SABUR-DOVA-USPJEH
Govor srca
Omer Begova Bašča ba
inartina
TALIBAN
Zanimljivosti iz znanja
OAZA ISLAMA
islamica
Muhadziba
Poligamija
Pletenje, šivenje, heklanje....
**EhlenWeSehlen to Zeyyneb blog to ISLAM blog**
U ime Allaha milostivog samilosnog!
Alejhisselam
Ummet
više...

Prolaznika...
36582

Powered by Blogger.ba