beats by dre cheap

Iz života ashaba...


Omer ibn el-Hattab se zaputio prema Šamu u društvu sa Ebu Ubejdom Amirom ibn el-Džerrahom, r.a.,pa su stigli do prijelaza preko rijeke, a Omer je jahao na svojoj devi. Skinuo je svoju obuću, prebacio je preko vrata i ugazio u vodu, te, gazeći plićak rijeke, poveo svoju devu. Ebu Ubejde mu reče: „O vladaru pravovjernih, zar da ti to činiš (izuvaš svoju obuću i gaziš preko rijeke vodeći svoju devu). Nije mi drago to što će te stanovnici Šama detaljno odmjeriti i od glave do pete pregledati.“ Omer na te riječi uzviknu: „Ah, da je neko drugi osim tebe to izustio, o Ebu Ubejde, učinio bih da okusi žestoku kaznu koja će predstavljati opomenu Muhammedovom ummetu! Mi smo uistinu bili ponižen narod pa nas je Allah islamom uzdiogao i osnažio, pa kad tražimo snagu (u nečemu ili nekom drugom) pored onoga čime nas je Allah uzdigao i osnažio, On nas učini poniženim.

Jednog dana je Omer ibnul-Hattab, r.a., kazao s minbera: „O muslimani! Šta biste kazali kad bih se ovako priklonio dunjaluku“, pa svoju glavu nagnu ustranu. Neki čovjek ustade na noge, isuka svoju sablju i reče: „Tada bi naše sablje govorile u naše ime“, i išaretom pokaza da bi mu odrubio glavu. Omer ga upita: „Da li to na mene aludiraš?“ Čovjek odgovori: „Da, na tebe sam mislio.“ Omer ga je tri puta prekorio, a i on Omera, pa mu na kraju Omer reče: „Allah ti se smilovao, hvala Allahu koji je dao da među mojim podanicima bude onih koji će me, u slučaju da pogriješim, ispraviti.

Kada se halifi Ebu Bekru, r.a., približio smrtni čas, pozvao je svoju kćerku, Aišu, majku pravovjernih, r.a., i kazao joj: „O Aiša, bio sam vladar muslimanima i nisam ništa od njih uzeo (novca, blaga) da bih to zadržao za sebe. Jeli smo skromna jela koja i oni jedu, oblačili grubu odjeću koju i oni oblače. Kod mene nije ostalo ništa od imovine svih muslimana osim ove iznurene deve i ovog sluge, pa ih vrati; ja se ne želim susresti s Allahom a da kod mene bude ičega što je vlasništvo svih muslimana
"

darulkuran.org


Pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete ?
http://hilal.blogger.ba
13/04/2009 21:07